Ecologisch advies en onderzoek in de Noordkop

Bescherming biodiversiteit

Waardevolle flora en fauna maken onze leefomgeving mooier en dragen bij aan een gezond en ecologisch waardevol milieu. Daarom is het belangrijk dat we bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de natuur en de biodiversiteit beschermen. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau draagt Noordkop Groen hieraan bij met quickscans, natuurtoetsen, onderzoek, inventarisaties, rapportages en advies.

Specialist in de Noordkop

Noordkop Groen heeft zich toegelegd op de Kop van Noord-Holland en Texel. In deze omgeving zijn wij goed bekend met de soortenrijkdom, waardoor wij snel en efficiënt een onderzoek kunnen opstarten en opdrachtgevers goed kunnen adviseren of begeleiden. Sinds 2017 is de natuurwetgeving geregeld via de Wet natuurbescherming (Wnb).

Daarnaast is ook provinciale en soms regionale regelgeving van toepassing. Wij onderzoeken of de voorgenomen werkzaamheden conflicteren met de wettelijke regels en wat de invloed is op beschermde gebieden of soorten. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek of adviseren we bij noodzakelijke of wenselijke vervolgstappen.

Image

Snel een quickscan nodig?

Neem dan nu contact met ons op!

Bij (ver)bouwplannen is het in de meeste gevallen noodzakelijk om een oriënterend ecologisch onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt in beeld gebracht wat het effect van de werkzaamheden is op de natuurlijke omgeving.

Noordkop Groen doet onderzoek en adviseert welke maatregelen nodig zijn voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en effectieve natuurbescherming. Behoud en herstel van de biodiversiteit zijn daarbij belangrijk.

We doen o.m. quickscans, natuurtoetsen, soortgerichte onderzoeken, voortoets Natura 2000 en monitoring. We leveren daarnaast beheerplannen en Aerius-berekeningen. Ons volledige dienstenaanbod vind je hier.

Voor wie werken wij

Ecologisch advies- en onderzoeksbureau Noordkop Groen werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Eigenlijk zijn wij er voor iedereen die plannen maakt voor de buitenruimte.

Wij worden ingeschakeld door gemeenten, woningcorporaties, natuurbeschermingsorganisaties, architecten, adviseurs ruimtelijke ordening, bouwbedrijven en particulieren die een ecologisch rapport of advies nodig hebben. Daarnaast ondersteunen wij onderzoeksinstituten bij monitoring van weidevogels en/of kustbroedvogels.

Professionele groenvoorziening

Wij hebben een passie voor groen. Naast onze ecologische advies- en onderzoekswerkzaamheden houdt Noordkop Groen zich ook bezig met inrichting en onderhoud van de buitenruimte en groene omgeving van bedrijven, wooncomplexen en kantoorpanden. Afhankelijk van je wensen en mogelijkheden, en uiteraard de ligging, grondsoort en aanwezige elementen, maken wij een ontwerp op maat.

Daarnaast bieden wij ook onderhoudscontracten aan om de bedrijfstuin of het groen rondom je bedrijfspand mooi en representatief te houden. Passend bij de gewenste uitstraling van je onderneming. Meer informatie vind je hier.

Projecten

Nieuws

Image

Wij werken onder andere voor

 • staatsbosbeheer
 • download
 • tuin
 • dik-koster
 • kjk
 • devries
 • tx-bouwassist
 • omring
 • download
 • fxh
 • woontij
 • hollands-noorderkwartier
 • Logo-SZZ-New-Transparent-300x
 • members-boskalis-logo
 • bouw-
 • download
 • download
 • tac
 • large 8e266de5-90b8-4e37-b6e1-f0028c3df
 • frans-zegerl
 • download
 • denhelderairport
 • geo-architeken
 • gemeente texel
 • veeger
  Image

  Vestiging Den Helder:
  Van Galenstraat 131 (kantoor)
  1782 EZ Den Helder

  Vestiging Texel:
  Spinbaan 12C (opslag)
  1791 MC Den Burg